Over de Nis


De Nis is een kunstproject op het stadhuis van de gemeente Venlo. Het project startte in september 2004 en eindigde tijdelijk in de zomer van 2007. In die periode hebben negen Nederlandse en buitenlandse kunstenaars de beide nissen, aan de voor- en achterzijde van het middeleeuwse gebouw, gebruikt voor hun verbeelding. Ongeveer elke drie maanden werden er nieuwe kunstwerken getoond, die specifiek voor deze plek waren gemaakt.
Na de verbouwing van het stadhuis in 2008 is het project voor drie jaar voortgezet. Negen tot twaalf (inter)nationale kunstenaars zullen een werk maken vanuit hun visie op Venlo. De kunstenaars worden per jaar geselecteerd, zodat de kunstwerken aan actualiteit winnen.

De Nis is geïnitieerd en ontwikkeld door het kunstenaarsinitiatief Stichting Het Raam. De huidige opzet is het resultaat van een nauwe samenwerking met het Museum van Bommel van Dam, het Odapark Venray en het Huis voor de Kunsten Limburg. De gemeente Venlo subsidieert het project.

Het Raam heeft in het verleden al diverse projecten in de openbare ruimte geïnitieerd. De Nis is de voortzetting van een ontwikkeling die in 1998 met de oprichting van het kunstenaarsinitiatief in gang is gezet. De voornaamste opzet van de projecten van Het Raam is een discussie te voeren rond de positie van beeldende kunst in de openbare ruimte. Met De Nis is die discussie voortgezet, uitgebreid en verdiept:
Allereerst wil het project een bijdrage leveren aan een vernieuwing van het kunstklimaat door onderzoek naar de effecten van kunst in de openbare ruimte. Daarnaast is het streven de discussie aan te wakkeren binnen het kunstcircuit, bij het publiek en in de politiek. Moet een kunstwerk voor eeuwig in de openbare ruimte blijven staan of heeft een tijdelijke expositie meer impact? Welke gevolgen heeft de keuze voor een tijdelijk kunstwerk in de openbare ruimte? Wat zijn de reacties onder het publiek? Wat is de positie van de maker van het werk? Welke positie heeft het kunstwerk zelf?
Het project speelt in op actuele gebeurtenissen in Venlo en in Nederland, en op de discussie over kunst en cultuur en het veranderde cultuurbeleid van de overheid.